O projektu

O projektu

Komunitní centrum Jasoň je místem pro celou rodinu, kde se lidé různého věku mohou potkávat a obohacovat se. V budově je ateliér, cvičebna, společenské sály, atrium a letní scéna, montessori školka a kavárna s dětským koutkem. V takovém prostředí je pak možné vytvořit kvalitní a smysluplné vztahy, kde se děti a starší navzájem inspirují a motivují.

Jako nástroje a prostředky využíváme vzdělávací, kulturní, pracovní a relaxační aktivity. Naše činnost stojí na vzájemné úctě, toleranci a respektu. Kromě výše zmíněného budou probíhat ve vnitřních a venkovních prostorách různé akce pro děti i dospělé, kulturní pořady, besedy se zajímavými lidmi, přednášky, kino-kavárna, workshopy, koncerty apod.

Nabízíme prostory jako pronájem pro firmy,  svateby, dětské oslavy, výstavy, prezentace a podobné větší setkání a příležitostí.

V blízké budoucnosti bychom rádi zřídili za Jasoněm, veřejnou komunitní zahradu.

Tento projekt je koncipován jako nekomerční, leč ekonomicky samostatně fungují

"Jasoň je místem bezpečným, laskavým a inspirujícím. Jasoň je místo, kde je prostor i pro mě."
Náš základní tým

zleva: Lukáš Tyrol – správce,  Jana a Mirek Hofmanovi – tvůrci projektu KC Jasoň, 
Veronika Stárková – realizátorka a metodička Montessori školky Vyšehrádek, Petr Stárek – provozní ředitel