O projektu

O projektu

Komunitní centrum Jasoň je místem, kde si děti a dospělí mohou mnohé předat a při společných činnostech se navzájem obohacovat. Proto je objekt navržen tak, aby se děti při svých aktivitách mohly potkávat v sousedících prostorách ateliérů, mini-farmy,  kavárny nebo venkovního atria s lidmi různých generací. V takovém prostředí je pak možné vytvořit kvalitní a smysluplné vztahy, kde se děti a starší navzájem inspirují a motivují.

Jako nástroje a prostředky využíváme vzdělávací, kulturní, pracovní a relaxační aktivity. Naše činnost stojí na vzájemné úctě, toleranci a respektu.  Ve vnitřních a venkovních prostorách probíhají různé akce pro děti i dospělé, např.  divadla, koncerty, besedy se zajímavými lidmi, přednášky, kino-kavárna, tančírna apod.
Nabízíme prostory jako pronájem pro firmy nebo pro pořádání svateb a podobných větších setkání a příležitostí.

V blízké budoucnosti bychom rádi zřídili za Jasoněm, veřejnou komunitní zahradu.

Tento projekt je koncipován jako nekomerční, leč ekonomicky samostatně fungující.

"Jasoň je místem bezpečným, laskavým a inspirujícím. Jasoň je místo, kde je prostor i pro mě."
Náš základní tým

zleva: Lukáš Tyrol – správce,  Jana a Mirek Hofmanovi – tvůrci projektu KC Jasoň, 
Veronika Stárková – realizátorka a metodička Montessori školky Vyšehrádek, Petr Stárek – provozní ředitel