index

Aktuální akce

Komunitní centrum Jasoň je místem, kde si děti a dospělí mohou mnohé předat, a při společných činnostech se navzájem obohacovat. Proto je objekt navržen tak, aby se děti při svých aktivitách mohly potkávat v sousedících prostorách ateliérů, mini-farmy, bistra_café nebo venkovního atria s lidmi různých generací. V takovém prostředí je pak možné vytvořit kvalitní a smysluplné vztahy, kde se děti a starší navzájem inspirují a motivují.

Jako nástroje a prostředky využíváme vzdělávací, kulturní, pracovní a relaxační aktivity. Naše činnost stojí na vzájemné úctě, toleranci a respektu. Kromě výše zmíněného budou probíhat ve vnitřních a venkovních prostorách různé akce pro děti i dospělé kulturní pořady, besedy se zajímavými lidmi, přednášky, kino-kavárna, tančírna apod.

čtěte dál…

Spolupracujeme: