tanecni krouzek

Taneční kroužek

Tanečky pro děti MŠ

Tancování je pro děti hrou. A z toho vychází i náš taneční kroužek. Když pohyb děti baví, snadno a rychle rozvíjí své pohybové dovednosti. Toho se snažíme dosáhnout pomocí drobných tanečních sestav na písničky, které mají děti rády, pomocí pohybových her a cvičení. V našem kroužku se děti učí vnímat hudbu a pocity z ní vyjadřovat pohybem. Učí se pracovat s rytmem, zlepšují svou pohybovou paměť a motoriku.

Termíny: každé úterý od 15:00 začínáme 24.1. 2023
cena: 2880- / 18 lekcí

Lektor: Anežka Hessová
Anežka Hessová
herečka, tanečnice a choreografka (absolventka VOŠ Michle)