tanecni krouzek

Taneční kroužek

Lektor: Michaela Chládková

Cílová skupina: děti MŠ

Tancování je pro děti hrou. A z toho vychází i náš taneční kroužek. Když pohyb děti baví, snadno a rychle rozvíjí své pohybové dovednosti. Toho se snažíme dosáhnout pomocí drobných tanečních sestav na písničky, které mají děti rády, pomocí pohybových her a cvičení. V našem kroužku se děti učí vnímat hudbu a pocity z ní vyjadřovat pohybem. Učí se pracovat s rytmem, zlepšují svou pohybovou paměť a motoriku.

Termíny: každý čtvrtek od 3.2. do 26.května 2022 / cena: 2380,- / 17 lekcí
Čas: 15:30 až 16:15

Vystudovala jsem sportovní gymnázium, kde jsem byla zaměřena na atletiku a mojí specializací byl hod oštěpem. Nyní studuji na ČVUT obor Management. Zkušenosti a dovednosti v tancování sbírám od svých 5 let, kdy jsem začala tancovat v taneční skupině Freedom. Můj hlavní směr byl Disco dance občasně s prvky Hip Hopu, kterému jsem se věnovala až do 16 let. Dále jsem chodila do školní skupiny, kde hlavním tanečním směrem byl Aerobik, který jsem dělala od 4. – 7. třídy základní školy.

Prošla jsem si Aerobikem, Disco dance, začátky baletu a Hip Hopu, nejvíce mě osobně bavil Disco dance. Zaměřila jsem se právě na tento styl, protože je to nejvíce energetický a rychlejší styl, kde mám i nejvíce zkušeností.

Chtěla bych své dovednosti předat dál a naučit děti vnímat rytmus, obratnost a zajímavé taneční kreace.