Francouzština dospělí

Francouzština dospělí začátečníci

Lektor: Veronika Sládková

Tento kurz by pro vás měl být vstupní bránou ke studiu francouzského jazyka. Seznámíme vás jak s francouzštinou, tak i s některými francouzskými reáliemi a zvyklostmi. Naučíte se základní gramatice a slovní zásobě, kterou jistě využijete na dovolené nebo k první orientaci během svých studií v zahraničí.

V kurzu se naučíte stručně představit sebe či jiné osoby nebo hovořit o místě, ze kterého pocházíte. Budete schopni si povyprávět o tom, co máte rádi a co rádi děláte nebo si s nimi domluvíte schůzku a odpovíte na pozvání.

Témata:

 • Pozdrav, seznámení a představování
 • Zájmy a koníčky
 • Plány do budoucna

Slovní zásoba:

 • Národnosti, profese
 • Číslovky
 • Volnočasové aktivity
 • Vazby se slovesem “avoir”

Gramatika:

 • Mužský a ženský rod, jednotné a množné číslo, členy
 • Přítomný čas základních pravidelných a nepravidelných sloves
 • Přivlastňovací a základní tázací zájmena
 • Blízký budoucí čas

Termín: každé pondělí počínaje 4.10.
Čas:
17:00 – 18:00
Cena: 2800,-/10hod

 
 

Já a Francie, to byla to láska na první pohled (coup de foudre). Francouzštinu jsem začala studovat ve 14 letech na gymnáziu a postupem času jsem jí zcela propadla. Od maturity jsem vyučovala jednotlivce i třídy v jazykové škole. Část univerzitních studií jsem strávila ve frankofonní části Belgie a po škole pracovala pro frankofonní společnosti. Francouzština je vášeň, která mě nikdy nepřestane bavit a moc se těším, až jí s vámi budu moci sdílet. 🙂