Francouzština děti

Francouzština, děti začátečníci a mírně pokročilí

Lektor: Veronika Sládková

děti 1. Stupeň
Tento kurz bude zaměřen na první seznámení s francouzštinou a francouzskými reáliemi. Děti se zábavnou formou naučí základní slovní zásobu a gramatiku. Děti se budou umět představit, prohodit zdvořilostní fráze, popovídat francouzsky o tom, co mají rádi a co rádi dělají.

Témata:

 • Pozdravení, představení sebe i druhých
 • Rodina, domov
 • Zájmy a koníčky
 • Francie a zvyklosti

Slovní zásoba:

 • Pozdravy
 • Číslovky
 • Rodina
 • Volnočasové aktivity
 • Vazby se slovesem “avoir”

Gramatika:

Mužský a ženský rod, jednotné a množné číslo, členy

 • Přítomný čas základních pravidelných a nepravidelných sloves
 • Přivlastňovací zájmena
 • Tázací věty

   

  Termín: každé pondělí počínaje 4.10. 
  Čas :15:00 -15:45
  Cena: 2500,-/10h
  _________________________________________________________________________________________________________

 děti 2. Stupeň

 V tomto kurzu předpokládáme základní znalost francouzského jazyka a základní slovní zásobu. Během kurzu si děti osvojí znalost a skloňování dalších sloves a jejich užívání ve větách týkajících se každodenních aktivit a budou umět vést jednoduchou konverzaci. Zároveň budeme pokračovat v seznámení dětí s francouzskými zvyklostmi a reáliemi.

Témata:

 • Jídlo a stolování.
 • Ve městě. Popis cesty.
 • Volný čas
 • Cestování

Slovní zásoba:

 • Dům
 • Jídlo
 • Sport
 • Volnočasové aktivity
 • Vazby se slovesem “avoir, être”
 • Národnosti, profese

Gramatika:

 • Přivlastňovací zájmena.
 • Modální slovesa (vouloir, pouvoir)
 • Zájmeno on.
 • Rozkazovací způsob.
 • Základní tázací zájmena
 • Tázací zájmena (qui, que, ou).
 • Blízký budoucí čas 

Termín: každé pondělí počínaje 4.10.
Čas: 16:00 – 16:45
Cena: 2500,-/10hod

 
 

Já a Francie, to byla to láska na první pohled (coup de foudre). Francouzštinu jsem začala studovat ve 14 letech na gymnáziu a postupem času jsem jí zcela propadla. Od maturity jsem vyučovala jednotlivce i třídy v jazykové škole. Část univerzitních studií jsem strávila ve frankofonní části Belgie a po škole pracovala pro frankofonní společnosti. Francouzština je vášeň, která mě nikdy nepřestane bavit a moc se těším, až jí s vámi budu moci sdílet. 🙂